>

Volg ons!

De belangrijkste nieuwsitems plaatsen wij als updates op onze LinkedIn pagina. U kunt ons volgen door op de onderstaande knop te klikken.

Hof: beperkte afschrijving mestsilo en strooiselhok


woensdag 13 november 2019, 07:39

Hof: beperkte afschrijving mestsilo en strooiselhok

Als ondernemer mag u afschrijven op uw bedrijfsmiddelen. Voor gebouwen geldt hiervoor een beperking. Die geldt ook voor de bij het gebouw horende ‘aanhorigheden’. Maar wat verstaat het hof in Den Bosch hieronder?

Beperkt afschrijven op gebouwen

U mag als ondernemer beperkt afschrijven op uw gebouwen. Als ondernemer in de inkomstenbelasting geldt voor gebouwen die u zelf gebruikt, een beperking tot maximaal 50% van de WOZ-waarde. Ondernemingen in de vennootschapsbelasting, zoals bv’s, mogen in beginsel afschrijven tot 100% van de WOZ-waarde.

Let op! De beperking qua afschrijven geldt ook voor de ondergrond en de aanhorigheden. Voor het gerechtshof in Den Bosch kwam onlangs de vraag aan de orde wat we hier precies onder moeten verstaan.

Agrarisch bedrijf

AgrarischDe zaak betrof een agrarisch bedrijf. Concreet ging het om de vraag of de mestsilo, het strooiselhok, de erfverharding en de sleufsilo’s tot de aanhorigheden behoorden.

Afhankelijk van gebruik

Het hof komt tot de conclusie dat voor de term aanhorigheden beslissend is of de bouwwerken ‘behoren bij, in gebruik zijn bij en dienstbaar zijn aan’ het gebouw. Dit is ook afhankelijk van het bedrijfsproces. Dit betekent dat de vraag of een bouwwerk als aanhorigheid is aan te merken, afhankelijk is van het gebruik dat ervan wordt gemaakt, in dit geval het gebruik binnen een agrarisch bedrijf. Het hof komt in deze zaak tot de conclusie dat de betreffende bouwwerken een aanhorigheid zijn, zodat er ook beperkt op kan worden afgeschreven.

Erfverharding

Volgens het hof behoort zelfs de erfverharding tot het gebouw, aangezien het voor het bedrijf van belang is dat de gebouwen bereikbaar zijn.

Heeft u vragen over het afschrijven op gebouwen, neem dan contact met ons op.

 

Kreston AFAS Belastingdienst CreAim NBA NOB SRA
 

Transparantie
Algemene voorwaarden
Klokkenluidersregeling
Gedragscode


Huizen

Huizermaatweg 460
1276 LM Huizen
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)35-5232575

Almere

G T. Rietveldstraat 180
1333 LJ Almere
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)36-5486777
Hilversum
Stationsstraat 2b
1211 EM  Hilversum
Tel: 035 5232575
Twitter LinkedIn